MIKROPUHE 4.2 SAPI PÄIVITYSPAKETTI 3 (Julkaistu 4.1.2000), Sapi-versio 4.21

LISÄYKSET PÄIVITYSPAKETTI KAHTEEN JA CD:LLÄ TOIMITETTUIHIN, JOIDEN SARJANUMERO ON ALLE 6268 (VERSIO 4.20)

LISÄYKSET PÄIVITYSPAKETTI YHTEEN

YLEISTÄ

Päivityspaketin voi asentaa vain olemassa olevan Mikropuhe 4.2:n rinnalle samaan hakemistoon. Päivityspaketin mukana tulee uudet versiot Sagan ja Petterin puheäänistä. Uudet puheäänet toimivat vanhan Mikropuheen kanssa, sapi-versio ei toimi vanhemmilla puheäänillä. Puheäänitiedostoihin on lisätty ainoastaan tunnusnumerot, ääni on täysin sama 4.2 Windows-version kanssa.

Sapi-versio tuo Windows-puolelle uuden ohjelmaversion. Tämänhetkisiä versioita ovat:

Kaikille yhteistä ovat sama synteesitekniikka ja sapi-version mukana tulleiden äänitiedostojen yhteensopivuus kaikkien versioiden välillä (*.tdb ja *.m42). DOS-version osalta samankaltaisuus loppuu siihen. Windows-versio ja sapi-versiot ymmärtävät samoja, esimerkiksi lauluissa käytettyjä ohjauskoodeja ja käyttävät samoja tulkintalistoja (*.tul). Windows-versio on 16-bittinen ja sapi-versio 32-bittinen. Windows-versiota käytetään mm. CD-Factan kanssa. Sapi-versiota mm. Jawsin, Openbook Rubyn ja Window Eyen kanssa.

ENNEN ASENNUSTA

Varmista, että Windows-hakemistosta tai sen alta löytyy tiedosto SPEECH.DLL (käsky dir /s annettuna Windows-hakemistosta). Tämä tiedosto on yksi sapin järjestelmätiedosto. Jos sitä ei löydy, lataa spchapi.exe ja aja se koneessasi.

SAPI-VERSION KANSSA TESTATUT OHJELMAT